Шинэчлэн найруулсан хөдөлмөрийн хууль хугацаандаа (2022.01.01-нээс) хэрэгжиж эхлэх ёстой. Оюутолгой ХХК-д зориулан хэрэгжих хугацааг хойшлуулна гэсэн асуудал байж болохгүй. УИХ-ын гишүүн Ц.Мөнх-Оргил хариуцлагагүй мэдэгдэл хийснийг эрс буруушааж байна. Хэрвээ хуулийн хэрэгжилтийг хойшлуулах нөхцөл байдал үүсэх юм бол уурхайчид хатуу тэмцэх болно гэдгийг мэдэгдье.