Геологи, Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн салбарын 2021-2022 оны хамт /тариф/-ын хэлэлцээрийг амжилттай байгууллаа.

Шинэ хэлэлцээр 2021 оны 06-р сарын 25-ны өдөр батлагдсан ба 2021 оны 07-р сарын 01-ны өдөр ХНХЯ-нд бүртгэгдсэнээр хуулийн дагуу хэрэгжиж эхэлсэн.