card

Танилцуулга

Тэргүүлэгчид

Гүйцэтгэх хорооны хуралдааны хооронд салбарын ҮЭ-ийн холбооны дээд удирдлагыг тэргүүлэгчдийн хурал хэрэгжүүлнэ. Тэргүүлэгчдийн хурал нь дарга, нарийн бичгийн дарга, гишүүн байгууллагын төлөөллөөс бүрдэх бөгөөд эмэгтэйчүүд, залуучуудын төлөөллийг хангах бодлого баримтална.

МЭХГУУ-н ҮЭ-ийн холбоо нь 13 тэргүүлэгчтэй

Ажлын алба

Онцлох мэдээлэл