Сургалтанд эрчим хүчний салбарын 16 байгууллагын ҮЭ-ийн хороон дарга болон захиргаа удирдлагын хэлтсийн төлөөлөл нарын нийт 32 хүн оролцсон.
Салбарын холбооны дарга Х.Буянжаргал, эрчим хүчний салбар хариуцсан нарийн бичгийн дарга Д.Долгор нар сургалтад оролцогчдод шинэ хамтын хэлэлцээрийн талаар болон 2019-2020 оны хамтын хэлэлцээрийн биелэлтийн талаар мэдээлэл өглөө.
Тус сургалтыг МЭХГУУ-н ҮЭ-ийн холбоо болон Industrial Union ОУ-ын ҮЭ-ийн байгууллага хамтран амжилттай зохион байгууллаа.